• Facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • sns01
  • sns04

Kompaniýanyň tertibi

img bilen habarlaşyň
logo

“Guangdong Fineco Machinery Group Co., Ltd.”

Fineco-a hoş geldiňiz

“Guangdong Fineco Machinery Group Co., Ltd.” 2013-nji ýylda döredildi. Bu gözleg we bellik enjamlaryny we akylly awtomatlaşdyryş enjamlaryny öndürmek we satmagy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Şeýle hem, uly gaplaýyş enjamlaryny professional öndüriji.Esasy önümlerimizde ýokary takyklykly bellik enjamy, doldurma enjamy, gaplaýjy maşyn, kiçelýän maşyn, öz-özüne ýelmeýän bellik enjamy we degişli enjamlar bar.Awtomatiki we ýarym awtomatiki onlaýn çap etmek we belliklemek, tegelek çüýşe, inedördül çüýşe, tekiz çüýşe bellik enjamy, karton burç bellik enjamy ýaly bellik enjamlarynyň doly toplumy bar;dürli önümler we ş.m. üçin iki taraplaýyn bellik enjamy we beýleki enjamlar ISO9001 we CE şahadatnamasyndan geçdi.

Düýbi Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Çan'an şäherinde ýerleşýär, gury ýer we howa gatnawy üçin amatly.Jiangsu welaýatynda, Şandong welaýatynda, Fujian welaýatynda we beýleki sebitlerde ofisleri bolan bu kompaniýa güýçli tehniki we gözleg işlerine eýe, birnäçe patent şahadatnamalaryny aldy we hökümet tarapyndan "ýokary tehnologiýaly kärhana" hökmünde ykrar edildi.

“Fineco” şeýle hem üç sany golçur kärhanasyny döretdi, ýagny “Dongguan Yike Sheet Metal Manufacturing Co., Ltd.”, “Dongguan Pengshun Precision Hardware Co. Ltd.” we “Dongguan Haimei Machinery Technology Co., Ltd.” Fineko önümleri Europeewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlaryna eksport edilýär. .Önümler içerki ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrýar we müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.

Fineco iň ynamdar hyzmatdaşyňyz bolup biler diýip umyt edýärin!